Jordskiftesaker på gnr: 66/1

SaksnrSaksnavn
0500-1894-0001Aulstad, del av innmarken
0500-1853-0001Baglien skov,Olstadgrenda
0500-1940-0021Gammelsetermarka
0500-1975-0013Heimkjølen - Olstad
0500-1974-0027Kringelsrud - Aulstad