Jordskiftesaker på gnr: 67

SaksnrSaksnavn
0500-1993-0009AULSTAD NEDRE/MO
0500-1955-0020Aulstad
0500-1894-0001Aulstad, del av innmarken
0500-1995-0001BAKLIEN
0500-1853-0001Baglien skov,Olstadgrenda
0500-1975-0012Baklia - Olstad
0500-1940-0021Gammelsetermarka
0500-1975-0013Heimkjølen - Olstad
0500-1956-0013Madslien m.fl.
0500-2014-0046Oksum
0500-2009-0007Vegen Skei - Olstad