Jordskiftesaker på gnr: 82/15

SaksnrSaksnavn
0500-2000-0002Holeseter-Lonhaugvegen
0500-1974-0023Jonslien m.fl. grdr.