Jordskiftesaker på gnr: 85/6

SaksnrSaksnavn
0500-2000-0002Holeseter-Lonhaugvegen
0500-1974-0023Jonslien m.fl. grdr.
0500-1974-0011Kirkebø