Jordskiftesaker på gnr: 86/1

SaksnrSaksnavn
0500-1956-000XHole
0500-2011-0003Holeseter sameie
0500-2000-0002Holeseter-Lonhaugvegen
0500-1974-0023Jonslien m.fl. grdr.
0500-1974-0011Kirkebø
0500-1974-0007Kirkebø - Hole m.fl.