Jordskiftesaker på gnr: 87/9

SaksnrSaksnavn
0500-1956-000XHole
0500-1977-0014Hole
0500-2011-0003Holeseter sameie
0500-2000-0002Holeseter-Lonhaugvegen
0500-1974-0011Kirkebø
0500-1974-0007Kirkebø - Hole m.fl.
0500-2010-0025Sneibergvegen