Jordskiftesaker på gnr: 88

SaksnrSaksnavn
0500-1956-000XHole
0500-2011-0003Holeseter sameie
0500-2000-0002Holeseter-Lonhaugvegen
0500-1974-0011Kirkebø
0500-1974-0007Kirkebø - Hole m.fl.
0500-1864-000BKjølen Nedre Svatsum
0500-1982-0012MELBØ
0500-1982-0408SNERTINGDALEN
0500-2010-0025Sneibergvegen