Jordskiftesaker på gnr: 88/4

SaksnrSaksnavn
0500-1974-0011Kirkebø
0500-1974-0007Kirkebø - Hole m.fl.
0500-1982-0408SNERTINGDALEN
0500-2010-0025Sneibergvegen