Jordskiftesaker på gnr: 89

SaksnrSaksnavn
0500-2001-0002Branden
0500-1985-0111HOLE M.FL.GRDR.
0500-1956-000XHole
0500-2011-0003Holeseter sameie
0500-2000-0002Holeseter-Lonhaugvegen
0500-1974-0007Kirkebø - Hole m.fl.
0500-1864-000BKjølen Nedre Svatsum
0500-2010-0025Sneibergvegen