Jordskiftesaker på gnr: 109/9

SaksnrSaksnavn
0500-1982-0014ESPEDALEN
0500-1983-0004NESET
0500-1940-0022Sør-Fron - Vestre Gausdal