Jordskiftesaker på gnr: 192/1

SaksnrSaksnavn
0500-1906-000XFrøise - Fyksen seterskog
0500-1873-0001Frøisen, del av indmark
0500-2000-0003Frøyse
0500-1940-0021Gammelsetermarka
0500-1974-0017SKEI SETERSAMEIE
0500-1974-017ASkei setersameie
0500-1945-0023Øygardskjølen-Hjelmstadli