Jordskiftesaker på gnr: 205/8

SaksnrSaksnavn
0500-2009-0007Vegen Skei - Olstad
0500-1973-0009Vesleseter sameie