Jordskiftesaker på gnr: 209

SaksnrSaksnavn
0500-1906-000XFrøise - Fyksen seterskog
0500-1982-0011HOLEN M.FL.GRDR.
0500-1988-0010KLEVA OG FYKSEN
0500-1974-0017SKEI SETERSAMEIE
0500-1844-000ASameieskog i Gausdal hovedsogn
0500-1974-017ASkei setersameie
0500-2009-0007Vegen Skei - Olstad
0500-1994-0013ØSTRE GAUSDAL PRESTEGARD