Jordskiftesaker på gnr: 230/1

SaksnrSaksnavn
0500-1996-0013Brudal
0500-1993-0007EVENVOLD/BRUDAL
0500-1976-0019Holen - Kalstad
0500-1961-0018Tallaug - Brudal