Jordskiftesaker på gnr: 74/14

SaksnrSaksnavn
0500-2004-0021Bakkelivegen