Jordskiftesaker på gnr: 26

SaksnrSaksnavn
0520-1985-0011NÆRBYE
0520-1920-0005RÅUM
0520-1951-0007STEINBERG - SOLBJØR
0500-2014-0032Solberg skog