Jordskiftesaker på gnr: 98/33

SaksnrSaksnavn
0620-1967-0007GRAVLIMOEN M.FL.
0520-1967-0007KONGELSTAD
0500-2013-0050Selsjøen naturreservat
0620-1968-0008TØRSJØLIEN M.FL.