Jordskiftesaker på gnr: 117/14

SaksnrSaksnavn
0510-1930-0013FLATMARKEN OG GARASKOGEN
0510-1999-0013VEGEN GJØRMA-ÅFETSTØLBRUITN
0510-1951-0003VESLESTØLEN SAMEIE