Jordskiftesaker på gnr: 1

SaksnrSaksnavn
0620-1954-0001BJERKE
0600-2009-038BBjerke
0600-2009-0038Bjerke i Ringerike
0620-1978-0030HELGELANDSMOEN
0600-2010-0006Hengslet
0600-2009-0016Hurum
0620-1966-0012LORE M.FL.
0600-2000-0015Skjærdalen
0600-2008-0027Stadum
0620-1969-0005VAKER