Jordskiftesaker på gnr: 1/5

SaksnrSaksnavn
0600-2009-038BBjerke
0600-2009-0038Bjerke i Ringerike
0600-2000-0015Skjærdalen