Jordskiftesaker på gnr: 2

SaksnrSaksnavn
0600-2009-038BBjerke
0600-2009-0038Bjerke i Ringerike
0620-1994-0009LERBERG, GNR.77
0600-1996-0011Lerberg