Jordskiftesaker på gnr: 3/25

SaksnrSaksnavn
0620-1940-0019DÆLI, TANBERG M/FL.
0620-1956-0004LEINE NEDRE M.FL.
0620-1940-0010MO-LIBAKKE M.FL.