Jordskiftesaker på gnr: 9

SaksnrSaksnavn
0620-1963-0001BURE
0620-1963-0007BURE
0620-1955-0013BURE M.FL.
0620-1961-0002BURE M.FL.
0600-1996-0050Bure
0600-2009-0016Hurum
0600-2012-0012Hurumåsen/Burudåsen naturrese
0620-1940-0016SKJØRVOLD
0600-1999-0038Tandberg sjefgårdskog
0620-1978-0001ULTVET/SØNDERENGEN
0620-1982-0011VAKER
0620-1980-0012VAKER- ULTVET
0620-1980-0010VAKER-ULTVET
0620-1980-0015VAKER-ULTVET
0620-1953-0004VEISTEN M.FL.