Jordskiftesaker på gnr: 27

SaksnrSaksnavn
0620-1940-0018BJØRNSTAD
0620-1962-0014BJØRNSTAD
0620-1964-0002BJØRNSTAD
0620-1939-0002BJØRNSTAD (SANDVIKSBRÅTEN
0620-1993-0003BJØRNSTAD, GNR.27
0620-1940-0009JONSRUD SKOG
0620-1955-0004NORDBY M/ SUNDBY M.FL.
0600-2005-0028Nordby med Sundby
0600-2006-0023Nordby med Sundby
0620-1940-0016SKJØRVOLD
0620-1967-0013SÆTRANG M.FL.
0620-1975-0013ØSTBY
0600-2006-0007Østby