Jordskiftesaker på gnr: 27/1

SaksnrSaksnavn
0620-1964-0002BJØRNSTAD
0600-2005-0028Nordby med Sundby
0600-2006-0023Nordby med Sundby
0620-1940-0016SKJØRVOLD