Jordskiftesaker på gnr: 29

SaksnrSaksnavn
0620-1974-0003BERG M.FL.
0620-1963-0007BURE
0620-1940-0005HVERVEN, LØVLIA SETERLØK.
0620-1955-0004NORDBY M/ SUNDBY M.FL.
0620-1960-0003SJØRVOLD
0620-1991-0007ULTVEDT, GNR. 29
0620-1987-0008ULTVEDT, GNR.29
0620-1942-0016ULTVEDT- HVERVEN
0620-1976-0019ULTVET
0620-1957-0007ULTVET M.FL.
0620-1978-0001ULTVET/SØNDERENGEN
0620-1936-0005VAKER
0620-1980-0012VAKER- ULTVET
0620-1980-0010VAKER-ULTVET
0620-1980-0015VAKER-ULTVET
0620-1940-0017ØSTBY SAMEIE