Jordskiftesaker på gnr: 31

SaksnrSaksnavn
0620-1963-0001BURE
0620-1955-0013BURE M.FL.
0620-1940-0019DÆLI, TANBERG M/FL.
0620-1940-0011GILE- GUSGÅRDEN M.FL.
0620-1940-0013GILE-GUSGAARDEN M.FL.
0620-1922-0007GULLERUD INN- OG UTMARK
0600-2003-0010Gullerudtjern naturreservat
0620-1940-0005HVERVEN, LØVLIA SETERLØK.
0600-2004-0019Hesleberg
0600-2009-0016Hurum
0620-1956-0008HØNEN VESTRE
0620-1977-0013KLEKKEN
0620-1955-0009KLEKKEN M.FL.
0620-1942-0009LERBERG
0620-1966-0012LORE M.FL.
0600-2001-014BMørkgonga
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0600-2007-0011Mørkgonga og Gullerudtjern
0620-1960-0003SJØRVOLD
0600-1999-0038Tandberg sjefgårdskog
0620-1987-0008ULTVEDT, GNR.29
0620-1957-0007ULTVET M.FL.
0620-1868-0001VAKER
0620-1936-0005VAKER
0620-1952-0006VAKER
0620-1953-0006VAKER
0620-1964-0001VAKER
0620-1969-0003VAKER
0620-1969-0004VAKER
0620-1969-0005VAKER
0620-1982-0011VAKER
0620-1991-0010VAKER, GNR. 31
0620-1922-0006VAKER,LISTYKKET,LI
0620-1980-0012VAKER- ULTVET
0620-1980-0010VAKER-ULTVET
0620-1980-0015VAKER-ULTVET
0620-1868-0003Vaker
0620-1940-0017ØSTBY SAMEIE