Jordskiftesaker på gnr: 31/3

SaksnrSaksnavn
0620-1963-0001BURE
0620-1922-0007GULLERUD INN- OG UTMARK
0600-2003-0010Gullerudtjern naturreservat
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0600-2007-0011Mørkgonga og Gullerudtjern
0620-1936-0005VAKER
0620-1953-0006VAKER
0620-1969-0003VAKER
0620-1969-0004VAKER
0620-1940-0017ØSTBY SAMEIE