Jordskiftesaker på gnr: 31/4

SaksnrSaksnavn
0620-1963-0001BURE
0600-2003-0010Gullerudtjern naturreservat
0620-1940-0005HVERVEN, LØVLIA SETERLØK.
0620-1977-0013KLEKKEN
0620-1955-0009KLEKKEN M.FL.
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0620-1936-0005VAKER
0620-1952-0006VAKER
0620-1964-0001VAKER
0620-1982-0011VAKER
0620-1980-0012VAKER- ULTVET
0620-1980-0010VAKER-ULTVET
0620-1980-0015VAKER-ULTVET