Jordskiftesaker på gnr: 31/6

SaksnrSaksnavn
0600-2009-0016Hurum
0620-1966-0012LORE M.FL.
0620-1960-0003SJØRVOLD
0620-1969-0005VAKER