Jordskiftesaker på gnr: 31/8

SaksnrSaksnavn
0620-1922-0007GULLERUD INN- OG UTMARK
0600-2004-0019Hesleberg
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0600-2007-0011Mørkgonga og Gullerudtjern
0620-1936-0005VAKER
0620-1982-0011VAKER