Jordskiftesaker på gnr: 31/17

SaksnrSaksnavn
0620-1940-0019DÆLI, TANBERG M/FL.
0620-1940-0011GILE- GUSGÅRDEN M.FL.
0620-1940-0013GILE-GUSGAARDEN M.FL.
0620-1922-0007GULLERUD INN- OG UTMARK
0600-2003-0010Gullerudtjern naturreservat
0600-2001-014BMørkgonga
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0600-1999-0038Tandberg sjefgårdskog
0620-1936-0005VAKER
0620-1952-0006VAKER
0620-1969-0003VAKER
0620-1969-0004VAKER