Jordskiftesaker på gnr: 31/19

SaksnrSaksnavn
0620-1942-0009LERBERG
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0620-1987-0008ULTVEDT, GNR.29