Jordskiftesaker på gnr: 31/26

SaksnrSaksnavn
0620-1956-0008HØNEN VESTRE
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0620-1936-0005VAKER
0620-1922-0006VAKER,LISTYKKET,LI