Jordskiftesaker på gnr: 32

SaksnrSaksnavn
0620-1940-0019DÆLI, TANBERG M/FL.
0620-1965-0002GULLERUD
0620-1922-0007GULLERUD INN- OG UTMARK
0600-2003-0010Gullerudtjern naturreservat
0620-1955-0009KLEKKEN M.FL.
0600-1999-0038Tandberg sjefgårdskog