Jordskiftesaker på gnr: 32/13

SaksnrSaksnavn
0620-1922-0007GULLERUD INN- OG UTMARK
0600-2003-0010Gullerudtjern naturreservat
0620-1955-0009KLEKKEN M.FL.