Jordskiftesaker på gnr: 35/2

SaksnrSaksnavn
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0620-1936-0005VAKER