Jordskiftesaker på gnr: 36/1

SaksnrSaksnavn
0620-1940-0019DÆLI, TANBERG M/FL.
0620-1962-0015GAGNUM - HESLEBERG
0620-1948-0006HESSELBERG
0620-1940-0005HVERVEN, LØVLIA SETERLØK.
0600-2004-0019Hesleberg
0600-2006-0030Kulerud
0600-2001-019ALangengen