Jordskiftesaker på gnr: 37

SaksnrSaksnavn
0620-1962-0015GAGNUM - HESLEBERG
0600-1996-0016Gihle
0620-1968-0004HESLEBERG
0620-1973-0007HESLEBERG
0620-1954-0004HESLEBERG - HVERVEN
0620-1948-0006HESSELBERG
0620-1940-0005HVERVEN, LØVLIA SETERLØK.
0600-2004-0019Hesleberg
0620-1913-0005Hesleberg
0620-1940-0009JONSRUD SKOG
0600-2001-019ALangengen
0620-1940-0016SKJØRVOLD
0620-1928-0002SÆTRANG
0620-1938-0015TANBERG
0620-1948-0002TANBERG
0620-1936-0005VAKER