Jordskiftesaker på gnr: 38/4

SaksnrSaksnavn
0620-1940-0019DÆLI, TANBERG M/FL.
0620-1995-0003Norderhov prestegård