Jordskiftesaker på gnr: 39/2

SaksnrSaksnavn
0620-1956-0008HØNEN VESTRE
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0600-2007-0011Mørkgonga og Gullerudtjern
0620-1995-0003Norderhov prestegård
0620-1946-0008TANBERG - RINGVOLL
0620-1936-0005VAKER