Jordskiftesaker på gnr: 40

SaksnrSaksnavn
0600-1996-0016Gihle
0600-1998-0008Gihle
0620-1873-0001Gusgaarden m.fl.
0620-1940-0005HVERVEN, LØVLIA SETERLØK.
0600-2010-0006Hengslet
0620-1894-0001MO,BJERKE M.FL.
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0600-2007-0011Mørkgonga og Gullerudtjern
0620-1995-0003Norderhov prestegård
0620-1894-0002RÅ, GILE, BRÅK M.FL.
0620-1936-0005VAKER