Jordskiftesaker på gnr: 41/1

SaksnrSaksnavn
0620-1977-0005BLOMMESETER
0620-1940-0019DÆLI, TANBERG M/FL.
0620-1973-0009FROK
0620-1940-0011GILE- GUSGÅRDEN M.FL.
0620-1940-0013GILE-GUSGAARDEN M.FL.
0620-1937-0008GUSGÅRDEN
0620-1873-0001Gusgaarden m.fl.
0600-2001-014BMørkgonga
0600-2001-0014Mørkgonga naturreservat
0600-2007-0011Mørkgonga og Gullerudtjern
0620-1995-0003Norderhov prestegård
0600-1999-0038Tandberg sjefgårdskog