Jordskiftesaker på gnr: 41/10

SaksnrSaksnavn
0620-1995-0003Norderhov prestegård