Jordskiftesaker på gnr: 42

SaksnrSaksnavn
0620-1977-0005BLOMMESETER
0620-1995-0004Dahl
0620-1973-0009FROK
0600-1996-0016Gihle
0620-1873-0001Gusgaarden m.fl.
0620-1956-0008HØNEN VESTRE
0620-1894-0001MO,BJERKE M.FL.
0620-1940-0010MO-LIBAKKE M.FL.
0620-1983-0005NORDERHOV PRESTEGÅRD
0620-1984-0008NORDERHOV PRESTEGÅRD
0620-1995-0003Norderhov prestegård
0620-1894-0002RÅ, GILE, BRÅK M.FL.
0620-1982-0002SØRUM GNR. 47