Jordskiftesaker på gnr: 42/1

SaksnrSaksnavn
0620-1977-0005BLOMMESETER
0620-1973-0009FROK
0620-1873-0001Gusgaarden m.fl.
0620-1940-0010MO-LIBAKKE M.FL.
0620-1995-0003Norderhov prestegård
0620-1982-0002SØRUM GNR. 47