Jordskiftesaker på gnr: 42/8

SaksnrSaksnavn
0620-1983-0005NORDERHOV PRESTEGÅRD