Jordskiftesaker på gnr: 42/10

SaksnrSaksnavn
0620-1983-0005NORDERHOV PRESTEGÅRD
0620-1984-0008NORDERHOV PRESTEGÅRD