Jordskiftesaker på gnr: 42/11

SaksnrSaksnavn
0620-1984-0008NORDERHOV PRESTEGÅRD