Jordskiftesaker på gnr: 42/12

SaksnrSaksnavn
0620-1983-0005NORDERHOV PRESTEGÅRD